Secțiuni ale meniului Asistență

Afișare optimă

Navigare rapidă

Divizuni administrative ale României

Rapoarte/interogări (Query)

Formulare de interogare

Introducerea datelor pentru interogare

Erori

Fotografii de plante

Contact

Ultima actualizare a acestei pagini:  Octombrie 2018

Notă: Traducerea completă a textului din limba engleză nu este definitivată. Termenul estimat pentru finalizare este decembrie 2018.

Vă rugăm să citiți și Termenii și Condițiile referitoare la utilizarea acestui website.

Afișare optimă

Acest website se vizualizează cel mai bine pe un ecran de 1600 x 900 pixeli. Totuși, și ecrane cu rezoluții mai mici pot fi utilizate apăsând Ctrl+ sau Ctrl- pe tastatura numerică (secțiunea din dreapta a tastaturii dvs.). Afișarea corectă a conținutului a fost testată cu rezultate optime în browserele Mozilla Firefox 27 și 52, Opera 44 și Internet Explorer 11. Browserul recomandat pentru acest website este Mozilla Firefox. Puteți descărca ultima versiune a programelor Firefox și Opera oricând de pe World Wide Web (Internet).

Nu există încă nicio versiune pentru smartphone/tabletă a acestui website.

Navigare rapidă

Către Pagina principală: Click pe logo-ul The native Flora of Romania în toate paginile de pe website cu excepția acestei pagini și paginii principale. Logo-ul se află în extrema dreaptă a antetului paginii. In pagina de față, click pe textul Flora of Romania aflat în colțul din stânga sus.

Către pagina Data Repository (Baza de Date): click pe logo-ul "Query" în toate paginile de interogare/rapoarte (Query). Logo-ul este plasat în extrema stângă a antetului paginii.

Către Capătul de jos al paginii

Divizuni administrative ale României

Cele mai bine cunoscute și frecvent utilizate diviziuni administrative ale României sunt [a] provinciile istorice, în continuare denumite provincii, și [b] județele. Provinciile, mult mai vechi decât județele, au fost delimitate în evul mediu. Județele sunt de dată mai recentă; granițele acestora sau chiar ele însele au fost (re)definite de mai multe ori începînd din anul 1711. Acest proiect utilizează impărțirea administrativ-teritorială a României din prezent, care, aproape în totalitate, a fost relizată în 1968, și apoi ajustată în 1981 - când au fost restabilite județele GR, CL și a fost redusă în mod simțitor suprafața județului IF. Notă: Județele menționate în volumele 12 și 13 ale FMR se referă la reforma administrativ-teritorială din anul 1968.

Informații interesante despre județele României și istoria lor se găsesc aici (text în limba engleză).

România: Provincii și județe.

Provinciile includ un număr variabil de județe. Pentru simplificare, FloraRO presupune că granițele exterioare ale județelor coincid cu granița provinciilor, astfel incât județele să fie perfect incluse în provincii. În realitate, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna; mai mult, un procent semnificativ al teritoriului unui număr de județe se situează în mai mult decât o provincie; este cazul județelor SM, SJ, AR, CS, MH, VL, OT, și VN. Totuși, pentru simplificare SM a fost inclus în Maramureș, SJ și AR în Crișana, CS în Banat, MH, VL și OT în Oltenia și VN în Moldova. Acest lucru trebuie avut în vedere atunci când se utilizează rapoartele Q_33 - Q_35.

Un raport care afișează provinciile și județele incluse în acestea ale României se află aici.

Delimitările geografice utilizate pe acest website

Deoarece județele nu sunt deobicei relevante când este vorba de botanică (dar au fost folosite în diverse publicații botanice, și îi sunt la îndemână botanistului în teren), în acest proiect s-a folosit un sistem ierarhic cu 3 nivele de diviziuni geografice succesiv subordonate, denumite provincie (province), regiune (region) și zonă (area).

Nivelul 1 este alcătuit din provinciile referite anterior. Pentru ușurință, provinciile mai mari au fost divizate încă o dată în câte 2 "subprovincii", numite "de N(ord)" și "de S(ud)", teritoriul fiecăreia fiind aproximativ egal cu jumătate din teritoriul provinciei. Selectînd o subprovincie, numărul de regiuni/zone se reduce corespunzător și permite utilizatorului să se concentreze pe regiunile/zonele dorite. Trebuie însă menționat că niciuna din diviziunile de mai sus nu este relevantă cu privire la climă sau tipul de habitat, factori atât de importanți pentru dezvoltarea plantelor din flora spontană. În octombrie 2018, în lista provinciilor au fost adăugate toate cele 3 mari grupe ale munților Carpați din România, regiunile și zonele subordonate (v. mai jos) fiind transferate corespunzător (de la provincii la grupele montane).

Nivelul 2 este alcătuit din diviziuni geografice ale României, numite aici regiuni (regions), subordonate provinciilor.

Nivelul 3 este alcătuit din zone (areas) subordonate unei regiuni. Zonele menționate în acest proiect au fost definite mai mult sau mai puțin ad-hoc, folosindu-se mai ales localitățile (coronimele) la care se referă publicațiile botanice și celelalte surse ale acestui proiect. Pentru a le optimiza sau simplifica, unele dintre ele pot fi modificate în viitor; deasemenea, trebuie menționat faptul că, în majoritatea cazurilor, zonele și regiunile prezente astăzi în Baza de Date (Data Repository) nu acoperă integral suprafața provinciilor din care fac parte.

Pe de altă parte, un procent din informația existentă in diverse surse botanice care se referă la localități, arii protejate etc. folosește ca referință geografică județele. Nu în ultimul rând, punctele de acces (access points) către toate localitățile (coronimele) și/sau zonele de mai sus sunt localizate intr-un județ, astfel că informații privind apartenența la județ au fost adăugate acestui proiect. Rapoartele Q_33 - Q_35 utilizează județele pentru a selecta localități (coronime).

Către Începutul paginii

Interogări/Rapoarte (Queries)

Rapoartele interoghează și afișează datele existente în Baza de Date (Data Repository). Ele se împart în 3 categorii: taxonomice (Q_01-02), geobotanice (Q_31-35) și privitoare la surse (v. secțiunea Sources Section din Meniul principal).

Q_01 prezintă denumirile acceptate și sinonimele pentru o mare parte (~75%) a speciilor de plante spontane din flora României. Deasemenea, aici pot fi identificate diferențele care există între cele 3 cele mai recente Flore (FVC, CRR, FIS) publicate în Romania, respectiv 2 dintre cele mai relevante site-uri web internaționale care conțin informații taxonomice despre speciile de plante, și anume TPL The Plant List și E+M Euro+Med. Notă: Nu toți taxonii prezenți au putut fi verificați față de E+M, deoarece verificările nu au putut fi făcute decât manual. Taxonii neverificați au fost notați cu simbolul # în coloana E+M. Procesul de verificare s-a realizat în perioada Sept. - Dec. 2016. Este posibil ca lista să conțină unele erori, sau conținutul site-urilor să se fi schimbat între timp.

Un grup este o colecție de taxoni care cuprinde denumiri acceptate și sinonimele acestora care se referă la o specie unică. Ele pot diferi de la o sursă la alta, astfel că uneori același taxon apare în mai multe grupuri.

Grupurile și TAD (Taxon Attribute Descriptors - Descriptorii de Atribute ale Taxonilor) au fost utilizate pentru a codifica starea și proprietățile unui taxon dat menționat în cele 6 sourse (FVC, FIS, CRR, E+M, TPL, Other) utilizate pe acest website și comparate între ele. O legendă a simbolurilor utilizate pentru TAD este afișată prin utilizarea link-ului TADs link existent la capătul de jos al paginii.

Pentru a vedea toate grupurile cărora le aparține un taxon dat, introduceți numele taxon-ului și selectați opțiunea "All" din lista "Sources comparison". Un studiu de caz interesant este taxonul Campanula glomerata.

Q_02 prezintă un cuprins al tuturor speciilor de plante care există în acest proiect, un număr de caracteristici ale acestora și, acolo unde sunt disponibile, fotografii originale ale acestora.

Q_32 este raportul cel mai complet, cuprinzând toate informațiile despre specii-coronime (S/P) existente în baza de date a proiectului (Data Repository). Pentru că nu este posibil să încape toate coloanele raportului Q_32 într-o a singură pagină de o lațime rezonabilă, acestea sunt afișate în 5 subsecțiuni, selectabile în lista Query type.

Q_32 prezintă deasemenea informații precise despre sursele utilizate în acest proiect.

Q_31, Q_33-Q_35 prezintă date referitoare la specii-coronime (S/P) utilizând diverse împărțiri geografice:

Notă: Accesul la toate înregistrările existente în Baza de Date - incluzând e.g. coronimele speciilor amenințate (DD, EN, CR, EX) este permis numai utilizatorilor acreditați, după contactarea FloraRO (a se vedea secțiunea Contact, la capătul de jos al paginii). Ne rezervăm dreptul de a acorda selectiv acest nivel de access.

Go to Începutul paginii

Formularele de introducere de date

Toate rapoartele utilizează un formular de introducere de date care permite utilizatorului precizarea rezultatelor dorite. Datele de intrare (Inputs) pot fi sub formă de liste, casete text sau căsuțe de bifare.

Listele conțiin un număr opțiuni predefinite. O listă poate fi independentă sau conectată cu o listă subsecventă. Raportul Q_32 (un raport compus), cele 3 liste care se referă la teritorii geografice sunt conectate. Orice modificare de opțiune din Lista 1 va schimba conținutul din Lista 2 și Lista 3.

Casetele text permit filtrări care sunt mai flexible decât cele realizate prin intermediul listelor. Texte de orice fel pot fi introduse în caseta text, dar în anumite cazuri vor trebui respectate reguli predefinite. Indicații (Hints) care care precizează regulile sunt afișate într-o casuță de culoare galbenă prin plimbarea săgeții mouse-ului deasupra textului din stânga casetei text, listei etc.

Metaracterele (wildcards) sunt deasemenea utile pentru a filtra informația prezentată de rapoarte. Metacaracterele sunt fie (1) opționale, caz în care trebuie adăugate de utilizator în caseta text (indicație afișată: "Wildcards (%) enabled"), fie (2) adăugate implicit la textul introdus de utilizator (indicație afișată: "Wildcards (%) autoinserted"). Caracterul utilizat pe post de metacarcter este procentul (%).

Caracterul prefix # este uneori utilizat pentru schimbarea destinației coloanei filtrate. Exemplu: Gen/#Familie va transmite raportului să interpreteze textul introdus #Rosa% ca nume (sau început de nume) de familie în loc de a-l utiliza ca nume de gen.

Textele pot fi introduse, în funcție de destinația datelor din caseta text, astfel:

Dacă indicația conține textul "No diacritics !", nu vor fi folosite caracterele cu diacritice - introduceți Tamburesti în loc de Tâmburești.

Go to Începutul paginii

Text input examples

Taxon names: Enter as follows:

În rapoartele Q_31-Q_35 introduceți numai nume de specii acceptate în literatura internațională (în principal Euro+Med) așa cum apar în Secțiunea Taxonomie. Numele acceptate din literatura română (atunci când se deosebesc de cele internaționale) sau sinonimele pot fi folosite numai dacă în formă e prezentă opțiunea [Auto accepted name] și este activă. Această opțiune are însă următoarele limitări: (1) Nu se pot folosi nume de familie sau gen; (2) grupul din care face parte taxonul utilizat trebuie să conțină o singură denumire acceptată. Unele grupuri, mai ales cele cu taxoni cu subspecii, pot conține mai multe denumiri acceptate.

Ex: Acanthus hungaricus este denumirea acceptată de literatura internațională pentru această specie. Acanthus balcanicus este denumirea acceptată de literatura românăș Acanthus longifolius este un sinonim. Dacă opțiunea [Auto accepted name] este activă, le puteți folosi pe oricare; dacă nu, doar Acanthus hungaricus va returna un rezultat nenul.

Authors' names: Author name abbreviations inside the taxon name can be searched as în example (e) above. Ex: %Rchb%. Diacritics are mandatory if they exist în the abbreviation.

Conservation status codes: Enter a single code (NT) or a list of codes (DD,NT,VU,EN). The order of the codes în the list is irrelevant.

Time intervals: Months (4-7) or years (1970-2005). Months: the # prefix (#3-5) will force strict inclusion în the interval (3-4, 4, 4-5 etc.); otherwise, all intervals that overlap the input will be returned (2-5, 3-4, 4, 4-9, 2-7 etc.)

Erori posibile și cum pot fi evitate

Când, din diverse motive, se întoarce un rezultat nul, se afișează mesajul No matching data (0 results found). See Help.

Numai utilizatorii autentificați au acces la toate datele existente în Baza de Date. Un număr mai mic sau niciun rând vor fi întoarse utilizatorilor neautentificați. Aceasta se face pentru a proteja speciile de plante amenințate din flora noastră spontană. Consultați paragraful Queries de mai sus.

Go to Începutul paginii

Poze cu plante

Pozele cu plante sunt disponibile în Secțiunea Herbarium din Meniul principal. Apăsați butonul Pictures.

Contactați FloraRO

FloraRO.ro poate fi contactată la adresa de e-mail floraofromania@yahoo.com. Răspunsurile pot avea un caracter selectiv și/sau pot veni cu întârziere. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat de cele de mai sus.

Go to Începutul paginii