Secțiuni ale meniului Asistență

Contactați FloraRO.ro

Afișare optimă

Navigare rapidă


Divizuni administrative ale României

Rapoarte/interogări (Query)

Formulare de interogare

Introducerea datelor pentru interogare

Erori

Fotografii de plante

Ultima actualizare a acestei pagini:  Septembrie 2019

Vă rugăm să citiți și Termenii și Condițiile referitoare la utilizarea acestui website.

Contactați-ne

Puteți contacta FloraRO la adresa de e-mail support@floraro.ro. Răspunsurile pot avea un caracter selectiv și/sau pot veni cu întârziere de câteva zile. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat.

Afișare optimă

Acest website se vizualizează cel mai bine pe un ecran de 1600 x 900 pixeli. Totuși, și ecrane cu rezoluții mai mici pot fi utilizate apăsând Ctrl+ sau Ctrl- pe tastatura numerică (secțiunea din dreapta a tastaturii dvs.). Afișarea corectă a conținutului a fost testată cu rezultate optime în browserele Mozilla Firefox 27 și 52, Opera 44 și Internet Explorer 11. Browserul recomandat pentru acest website este Mozilla Firefox. Puteți descărca ultima versiune a programelor Firefox și Opera oricând de pe World Wide Web (Internet).

Nu există încă nicio versiune pentru smartphone/tabletă a acestui website.

Navigare rapidă

Către Pagina principală: Click pe logo-ul The native Flora of Romania în toate paginile de pe website cu excepția acestei pagini și a paginii principale. Logo-ul se află în extrema dreaptă a antetului paginii. In pagina de față, click pe textul Flora of Romania aflat în colțul din stânga sus.

Către pagina Data Repository (Baza de Date): click pe logo-ul "Query" în toate paginile de interogare/rapoarte (Query). Logo-ul este plasat în extrema stângă a antetului paginii.

Către pagina Taxonomie: Click pe logo-ul "Taxonomy" în toate paginile cu query-uri de taxonomie subordonate (Q_11-Q_14). Logo-ul este plasat în extrema stângă a antetului paginii.

Salt la Capătul de jos al paginii

Divizuni administrative ale României

Cele mai bine cunoscute și frecvent utilizate diviziuni administrative ale României sunt [a] provinciile istorice, în continuare denumite provincii, și [b] județele.

România: Provincii și județe.

Provinciile includ un număr variabil de județe. Pentru simplificare, FloraRO presupune că granițele de județ coincid cu granițele provinciilor, astfel incât județele sunt perfect incluse în provincii. În realitate, acest lucru nu se întâmplă pentru toate județele, un procent important al teritoriului unor județe situându-se în mai mult decât o provincie. Acesta este cazul județelor SM, SJ, AR, CS, MH, VL, OT, și VN. Pentru simplificare, județul SM a fost inclus în Maramureș, județele SJ și AR în Crișana, CS în Banat, MH, VL și OT în Oltenia și VN în Moldova. Acest lucru nu trebuie uitat când se utilizează rapoartele Q_31 - Q_35.

Un raport care afișează provinciile și județele din România se află aici.

Referințe geografice utilizate

În acest proiect au fost folosite două tipuri de referințe geografice: [a] un sistem ierarhic cu 3 nivele de diviziuni geografice incluse de jos în sus, denumite provincie (province), regiune (region) și zonă (area) și [b] un sistem cu un singur nivel care utilizează județele.

În cadrul sistemului [a] nivelul 1 este alcătuit din provinciile referite în paragrafele precedente. Pentru ușurință, provinciile au fost divizate încă o dată în câte 2 "subprovincii", numite "de N(ord)" și "de S(ud)", teritoriul fiecăreia fiind aproximativ egal cu jumătate din teritoriul provinciei. Selectînd o subprovincie, numărul de regiuni/zone se reduce corespunzător și permite utilizatorului să se concentreze pe regiunile/zonele dorite.

În octombrie 2018, lista provinciilor a fost completată cu cele 3 mari grupe ale Munților Carpați din România, regiunile și zonele subordonate fiind transferate, după caz, de la provincii, unde fuseseră incluse inițial.

Nivelul 2 este alcătuit din diviziuni geografice ale României numite regiuni (regions), subordonate provinciilor.

Nivelul 3 este alcătuit din zone (areas) subordonate unei regiuni. Zonele menționate în acest proiect au fost definite mai mult sau mai puțin ad-hoc, folosindu-se mai ales localitățile (coronimele) la care se referă publicațiile botanice și celelalte surse ale acestui proiect. Pentru a le optimiza sau simplifica, unele dintre ele pot fi modificate în viitor. La data actualizării prezentului text, zonele și regiunile prezente în Baza de Date (Data Repository) nu acoperă integral suprafața provinciilor din care fac parte.

Rapoartele Q_31 și Q_32/1-5 utilizează ca referințe geografice provinciile și regiunile pentru selecția zonelor (coronimelor).

Sistemul [b] utilizează județele, atât din cauză că o parte importantă din sursele botanice prelucrate se referă la localități, arii protejate etc. folosind ca referință geografică județele, cât și din cauză că punctele de acces (access points) către toate zonele (coronimele) sunt situate intr-un județ.

Rapoartele Q_33 - Q_35 utilizează ca referințe geografice județele pentru selecția zonelor (coronimelor).

Socotim demn de menționat că toate rapoartele de mai sus pot fi folosite și fără precizarea vreunei referințe geografice. În acest caz, numărul de linii generate este limitat numai de nivelul de acces al utilizatorului.

Salt la Începutul paginii

Rapoarte (Queries)

Rapoartele interoghează și afișează datele existente în Baza de Date (Data Repository). Ele se împart în 5 categorii: de taxonomie botanică (Q_02, Q_11-14), de geografie (Q_21, Q_22), de geobotanică (specii-coronime) (Q_31-Q_35; Q_51), de statistică (Q_61) și privitoare la surse(v. secțiunea Sources Section din Meniul principal).

Q_13 prezintă denumirile acceptate și sinonimele pentru o mare parte (~75%) a speciilor de plante spontane din flora României. Deasemenea, aici pot fi identificate diferențele care există între cele 3 cele mai recente Flore (FVC, CRR, FIS) publicate în Romania, respectiv 2 dintre cele mai relevante site-uri web internaționale care conțin informații taxonomice despre speciile de plante, și anume TPL The Plant List și E+M Euro+Med. Notă: Este posibil ca lista să conțină unele erori, sau conținutul site-urilor să se fi schimbat între timp. Taxonii care nu au fost verificați față de o anumită lucrare sunt notați cu simbolul #.

Un grup este o colecție de taxoni care cuprinde denumiri acceptate și sinonimele acestora care se referă la o specie unică. Ele pot diferi de la o sursă la alta, astfel că uneori același taxon apare în mai multe grupuri.

Grupurile și TAD (Taxon Attribute Descriptors - Descriptorii de Atribute ale Taxonilor) au fost utilizate pentru a codifica starea și proprietățile unui taxon dat menționat în cele 6 surse (FVC, FIS, CRR, E+M, TPL, Other) utilizate pe acest website și comparate între ele. O legendă a simbolurilor utilizate pentru TAD este afișată prin utilizarea link-ului TADs link existent la capătul de jos al paginii.

Pentru a vedea toate grupurile cărora le aparține un taxon dat, introduceți numele taxon-ului și selectați opțiunea "All" din lista "Sources comparison". Un studiu de caz interesant este taxonul Campanula glomerata.

Q_02 prezintă un cuprins al tuturor speciilor de plante care există în acest proiect, un număr de caracteristici ale acestora și, acolo und sunt disponibile, fotografii originale ale acestora.

Q_32 este raportul cel mai complet, cuprinzând toate informațiile despre specii-coronime (S/P) existente în baza de date a proiectului (Data Repository). Pentru că nu este posibil să se includă toate coloanele raportului Q_32 într-o a singură pagină de o lațime rezonabilă, acestea sunt afișate în 5 subsecțiuni, selectabile în lista Query type.

Q_32 prezintă deasemenea informații precise despre sursele utilizate în acest proiect.

Q_31, Q_33-Q_35 prezintă date referitoare la specii-coronime (S/P) utilizând diverse împărțiri geografice:

 • Q_31 provincie,
 • Q_33 județ; arie protejată,
 • Q_34 județ; zonă, și
 • Q_35 județ; punct de access - i.e. localități/cabane/alte așezări omenești de unde se poate ajunge la o anumită zonă botanică.

Notă: Accesul la toate înregistrările existente în Baza de Date - incluzând de ex. coronimele speciilor amenințate (DD, EN, CR, EX) este permis numai utilizatorilor autorizați, după contactarea FloraRO (a se vedea secțiunea Contact, la capătul de jos al paginii). FloraRO își rezervă dreptul de a acorda selectiv acest nivel de access.

Salt la Începutul paginii

Formularele de introducere de date

Toate rapoartele utilizează un formular de introducere de date care permite utilizatorului delimitarea rezultatelor dorite. Datele de intrare (Inputs) pot fi sub formă de liste, casete text sau căsuțe de bifare.

Listele conțiin un număr opțiuni predefinite. O listă poate fi independentă sau conectată cu o listă subsecventă. Raportul Q_32 (un raport compus), cele 3 liste care se referă la teritorii geografice sunt conectate. Orice modificare de opțiune din Lista 1 va schimba conținutul din Lista 2 și Lista 3.

Casetele text permit filtrări care sunt mai flexible decât cele realizate prin intermediul listelor. Texte de orice fel pot fi introduse în caseta text, dar în anumite cazuri vor trebui respectate reguli predefinite. Indicații (Hints) care care precizează regulile sunt afișate într-o casuță cu fond de culoare albă prin poziționarea săgeții mouse-ului deasupra textului din stânga casetei text, listei etc.

Metaracterele (wildcards) sunt deasemenea utile pentru a filtra informația prezentată de rapoarte. Metacaracterele sunt fie (1) opționale, caz în care trebuie adăugate de utilizator în caseta text (indicație afișată: "Wildcards (%) enabled"), fie (2) adăugate automat de program la textul introdus de utilizator (indicație afișată: "Wildcards (%) autoinserted"). Caracterul utilizat pe post de metacarcter este procentul (%).

Caracterul prefix # este uneori utilizat pentru schimbarea destinației coloanei filtrate. Exemplu: Gen/#Familie va transmite raportului să interpreteze textul introdus #Rosa% ca nume (sau început de nume) de familie în loc de a-l utiliza ca nume de gen.

Textele pot fi introduse, în funcție de destinația datelor din caseta text, astfel:

 • (a) text cu respectarea majusculelor și minusculelor (case sensitive), sau text exclusiv cu minuscule,
 • (b) text cu diacritice: ă, ș, ț, á, é, ł, ö, ä etc. (deobicei nume de autori botanici),
 • (c) ca listă separată de virgule, sau
 • (d) sub forma a 2 numere separate de o cratimă (pentru intervale lunare).
Dacă indicația conține textul "No diacritics !", nu vor fi folosite caracterele cu diacritice - introduceți Tamburesti în loc de Tâmburești.

Salt la Începutul paginii

Exemplu de introducere date

Nume de taxoni: Introduceți:

 • (a) #Rosa% sau #Rosaceae pentru toate speciile familiei Rosaceae
 • (b) Rosa% pentru toate speciile of the genus Rosa,
 • (c) Rosa c% pentru toate speciile care incep cu aceasta litera, ca Rosa caesia și Rosa canina,
 • (d) Rosa can% sau Rosa canina pentru Rosa canina, și
 • (e) %offic% pentru toate speciile care conțin aceste litere oriunde în denumirea lor.

În rapoartele Q_31-Q_35 introduceți de preferință nume de specii acceptate în literatura internațională (în principal Euro+Med) așa cum apar în Secțiunea Taxonomie. Denumirile acceptate din literatura română (atunci când se deosebesc de cele internaționale) sau sinonimele pot fi folosite dacă în formă e prezentă opțiunea [Auto accepted name] și este activă. Această opțiune are însă următoarele limitări: (1) Nu se pot folosi nume de familie sau gen; (2) grupul din care face parte taxonul utilizat trebuie să conțină o singură denumire acceptată. Unele grupuri, mai ales cele cu taxoni cu subspecii, pot conține mai multe denumiri acceptate.

Ex: Acanthus hungaricus este denumirea acceptată de literatura internațională pentru această specie; Acanthus balcanicus este denumirea acceptată de literatura română; Acanthus longifolius este un sinonim. Dacă opțiunea [Auto accepted name] este activă, le puteți folosi pe oricare; dacă nu, doar Acanthus hungaricus va returna un rezultat nenul.

Nume de autori: Nume de autori botanici incluse în numele taxonilor pot fi căutate folosind prefixul@ urmat de metacaracter (%). Ex: @Borbas% , fără diacritice.

Coduri care se referă la starea de conservare: Se pot introduce un singur cod (NT) sau o listă de coduri (DD,NT,VU,EN). Ordinea codurilor în listă este irelevantă.

Intervale calendaristice: Luni (4-7) sau ani (1970-2005). Luni: # Prefixul (#3-5) va forța oincluziune completă a limitelor în interval (3-4, 4, 4-5 etc.); altminteri, toate intervalele care includ parțial limitele vor fi întoarse (2-5, 3-4, 4, 4-9, 2-7 etc.)

Erori posibile și cum pot fi evitate

Când, din diverse motive, se întoarce un rezultat nul, se afișează mesajul No matching data (0 results found). See Help.

Numai utilizatorii autentificați au acces la toate datele existente în Baza de Date. Un număr mai mic de rânduri sau niciun rând vor fi întoarse utilizatorilor neautentificați. Consultați paragraful Queries de mai sus.

Salt la Începutul paginii

Poze cu plante

Pozele cu plante sunt disponibile în Secțiunea Herbarium din Meniul principal. Apăsați butonul Pictures.

Salt la Începutul paginii